Tłumaczenie symultaniczne

kwiatCoraz liczniejsze kontakty międzynarodowe wielu naszych firm i instytucji stwarzają korzystny grunt do rozwoju firm zajmujących się profesjonalnym tłumaczeniem. Oprócz typowych tłumaczeń pisemnych pojawiło się bardzo duże zapotrzebowanie na tłumaczenia ustne. W przypadku spotkań dwujęzycznych najczęściej organizowanych w kontaktach biznesowych tłumacz z reguły przekłada w obie strony.  Najczęściej jest to tak zwane tłumaczenie konsekutywne tłumacz zaczyna wypowiedź po zakończeniu wypowiedzi mówcy.

Czasami jednak w przypadku spotkań ludzi z różnych kręgów językowych zachodzi konieczność organizacji tłumaczeń wielojęzycznych. Te typowe tłumaczenia konferencyjne odbywają się symultaniczne to znaczy tłumacz mówi jednocześnie z mówcą. Wymaga to zastosowania odpowiedniego sprzętu technicznego przez firmę tłumaczącą oraz wyposażenie uczestników w słuchawki z możliwością wyboru języka tłumaczenia. Dodatkowa trudność dla firm zajmujących się tłumaczeniami pojawia się wtedy gdy zachodzi konieczność tłumaczenia na konferencjach dotyczących wyspecjalizowanych dziedzin. Na przykład tłumaczenia medyczne wymagają dogłębnej znajomości terminów medycznych w obu językach. Dlatego też w naszym kraju organizowane są studia podyplomowe dla tłumaczy na których nabór prowadzony jest dla absolwentów dowolnego kierunku studiów. Jedynym kryterium jest zaawansowana znajomość co najmniej jednego języka obcego predyspozycje do wykonywania zawodu tłumacza.