Hurtownie elektryczne

elektrykBy ze źródła wytwarzającego energię elektryczną prąd mógł bezpiecznie trafić do urządzenia zasilanego tego rodzaju energią, konieczne jest zastosowanie specjalnych przewodów wykonanych z materiałów będących dobrymi przewodnikami takimi jak miedź lub aluminium.
Przewody elektryczne aby należycie spełniały funkcję przekaźnika energii oraz nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego powinny być odpowiednio zaizolowane oraz umieszczone w specjalnie do tego przeznaczonych kablach.

W zależności od swojej budowy oraz osłony zewnętrznej kable energetyczne wykorzystywane są we wszystkich dziedzinach współczesnego życia.
Zasilają zarówno urządzenia stosowane w gospodarstwach domowych jak również maszyny czy sprzęt wykorzystywany przez różne gałęzie przemysłu lub gospodarki.
Oprócz znanych wszystkim kabli, przewody elektryczne bez specjalnych osłon wykorzystywane są do uzwojeń wszelkiego rodzaju maszyn oraz urządzeń elektrycznych.
Ten rodzaj przewodów nawojowych produkowany jest jedynie w specjalnej izolacji wykonanej z emalii, papieru, włókna szklanego, tworzyw termoplastycznych a nawet jedwabiu zarówno naturalnego jak i sztucznego.
Najczęściej stosowane są ze względu na najlepsze właściwości elektryczne, fizyczne, chemiczne a nawet termiczne oraz niewielką grubość stosowanej izolacji przewody emaliowane.

Głowice elektryczne wykorzystywane są podczas układania linii kablowych. Służą one do szczelnego zakańczania kabli. W warunkach prawidłowego montażu głowice zapewniają kablom niezbędną wytrzymałość mechaniczną i elektryczną. Akcesoria te montuje się najczęściej w rozdzielniach w stacjach elektroenergetycznych, w stacjach transformatorowych, a także na słupach w przypadku skablowania fragmentu linii napowietrznej. Głowice kablowe są stosowane w warunkach wnętrzowych i napowietrznych. Wnętrzowe to: głowice butelkowe żeliwne, leżące, stożkowe, kątowe, płaskie i inne. Do napowietrznych zalicza się głowice płaskie słupowe, masztowe, jednożyłowe oraz odgałęźne dla kabli 3-płaszczowe. Stosowany rodzaj głowic zależy od izolacji w kablu (kabel suchy, w izolacji wodnej, olejowej, gazowej) oraz od stosowanego napięcia. Głowice kosztują zwykle od 200 do nawet 2000 zł za sztukę. Podczas zakupu należy wziąć pod uwagę nie tylko typ głowicy, ale także jej rozmiar i maksymalny przekrój akceptowanych kabli.