Głowice

Głowice wykorzystywane są podczas układania linii kablowych. Służą one do szczelnego zakańczania kabli. W warunkach prawidłowego montażu głowice zapewniają kablom niezbędną wytrzymałość mechaniczną i elektryczną. Akcesoria te montuje się najczęściej w rozdzielniach w stacjach elektroenergetycznych, w stacjach transformatorowych, a także na słupach w przypadku skablowania fragmentu linii napowietrznej. Głowice kablowe są stosowane w warunkach wnętrzowych i napowietrznych. Wnętrzowe to: głowice butelkowe żeliwne, leżące, stożkowe, kątowe, płaskie i inne. Do napowietrznych zalicza się głowice płaskie słupowe, masztowe, jednożyłowe oraz odgałęźne dla kabli 3-płaszczowe. Stosowany rodzaj głowic zależy od izolacji w kablu (kabel suchy, w izolacji wodnej, olejowej, gazowej) oraz od stosowanego napięcia. Głowice kosztują zwykle od 200 do nawet 2000 zł za sztukę. Podczas zakupu należy wziąć pod uwagę nie tylko typ głowicy, ale także jej rozmiar i maksymalny przekrój akceptowanych kabli.

 

Nasze druki: